คณะมนุษยศาสตร์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะมนุษยศาสตร์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์ 3 สาขาวิชา คือ

                                                                         ๑. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

                                                                         ๒.สาขาวิชาบาลี -สันสกฤต

                                                                         ๓.สาขาวิชาภาษาไทย

 

 

 

 จึงขอเชิญชวนผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ติดต่อสอบถาม Tel.๐๒๔๔๔๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๗๙ - ๑๐๘๐

หรือ

Facbook : คณะมนุษยศาสตร์ มมร ศาสลายา

 

 
Share