พระราชทานเพลิงศพเจ้าประคุณ สมเด็จฯ (เกี่ยว อุปเสโณ)

 

 

กำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) พร้อมเส้นทางเชิญโกศด้วยรถวอจัตุรมุข ซึ่งเป็นขบวนการเคลื่อนศพสมเด็จพระราชาคณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีพระสงฆ์เข้าร่วมขบวนกว่า 20,000 รูป

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 ที่ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ หลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แถลงข่าวแจ้งเส้นทางเชิญโกศด้วยรถวอจัตุรมุข ในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ ในวันที่ 8-10 มีนาคม โดยมีหมายกำหนดการทั้งหมดดังนี้

 

 

 

 

 

  พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ทิ้งท้ายว่า สำหรับประชาชนที่มาร่วมงานในวันดังกล่าว ทางคณะสงฆ์วัดสระเกศฯ และคณะศิษยานุศิษย์ จัดเตรียมของที่ระลึกเพื่อมอบแก่พุทธศาสนิกชนผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้

          1. พระไตรปิฎก ฉบับที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ได้มีบัญชาให้ชำระ โดยมหาเถรสมาคมจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ทั้งภาษาไทยและภาษาบาลี ฉบับเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

          2. หนังสือภาพเล่าเรื่องประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์

          3. หนังสือประวัติวัดสระเกศฯ และประวัติพระบรมสารีริกธาตุ

          4. หนังสือเย็นหิมะในรอยธรรม เป็นหนังสือที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ สะท้อนถึงแนวคิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

          5. สมันตปาสาทิกา เป็นผลงานแปลของสมเด็จพระพุฒาจารย์ โดยหนังสือสมันตปาสาทิกา คือคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายขยายความพระวินัยปิฎก และสมเด็จพระพุฒาจารย์ได้แปลไว้ตั้งแต่ปี 2497 เมื่อครั้งเป็นครูสอนบาลี ประโยค ป.ธ.7 และได้ถูกนำมาตีพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกในวาระออกพระเมรุ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ) เมื่อปี 2508 ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนบาลี ประโยค ป.ธ.7 อย่างมาก

          6. ล็อกเกต และเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์

          สำหรับผู้ที่มาร่วมงานแล้วไม่ได้รับของที่ระลึก ทางวัดจะแจกคูปองเพื่อมารับหนังสือในภายหลัง ขณะเดียวกันศิลปินวงโฮปซึ่งเป็นหนึ่งในคณะศิษยานุศิษย์ได้แต่งเพลงเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิง ได้แก่ เพลงบัวบานกลางหิมะ และเพลงแสงแห่งดาว ซึ่งจะจัดทำซีดีแจกในงานดังกล่าวด้วย

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  www.kapook.com

Share